Crowdsourcing

Využitie crowdsourcingu na zvýšenie kapacít pri kontrole hospodárenia štátu

Projekt podporený z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva

Zapájame verejnosť do kontroly moci a nakladania s verejnými peniazmi. Hľadáme spôsob, ako ľudí angažovať nenáročnou, no zmysluplnou formou tak, aby bola spolupráca užitočná pre zapojených podporovateľov, pre Alianciu Fair-play aj pre spoločnosť.

Aktivita davu môže znamenať zásadné zlepšenie v otázke kapacít protikorupčného watchdogu. V rámci projektu zapojíme občanov do kontroly zmlúv zverejňovaných štátom a ich spracovania, aby boli ľahšie využiteľné investigatívnymi novinármi a analytikmi. Otestujeme schopnosť watchdogu zaktivizovať dobrovoľníkov a vytvoríme súbor odporúčaní pre prácu s nimi na špecifických protikorupčných témach.

V prípade, že bude projekt úspešný, podelíme sa o získané know-how tak, aby mohli dobrovoľníkov na podobné aktivity účinne využívať aj ďalšie neziskové organizácie. Verejnosť bude profitovať zo zistení, ktoré sa podarí s pomocou dobrovoľníkov odhaliť, a legislatívnych zmien, ktoré sa vďaka odhaleným prípadom podarí presadiť.

Projekt crowdsourcingu pri kontrole moci je momentálne v pilotnej fáze, podrobnejšie o ňom budeme informovať v najbližších týždňoch.

Trvanie projektu: 01.05.2014 – 30.04.2015

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny

Donori Nf 640x76

Scrolltotop-sk