Piktogram_heart
2 percentá

Už roky v Aliancii Fair-play trpezlivo pracujeme na tom, aby Slovensko nebola krajinou, kde platí: "Kto má peniaze, má pravdu."
Usilujeme sa o systémové zmeny, ktoré nielen obmedzia rozprádanie verejných prostriedkov a zneužívanie moci, ale predovšetkým umožnia rozvoj.
Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Posuňte nám 2 percentá z Vašich daní, aby sme mohli urobiť viac.
Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už takmer 20 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly. Stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Často proti iným záujmom, neodbornosti, ľahostajnosti, lenivosti a aj hlúposti. Bez financií by náš boj bol bezzubý.
Veľmi nám pomáha podpora od ľudí (či firiem). Či už jednorazová alebo pravidelná.

Piktogram_heart
Iné

Údaje k poukázaniu 2 % z dane

IČO: 31810195

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.

Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

Nižšie nájdete podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov.
V minulosti sme ich použili na:
Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, projektu Biela vrana a technologických projektov 7 888,00 €
Projekt Datanest – Podpora šírenia informácií cez technologické projekty 8 155,25 €
Technicko-organizačné zabezpečenie projektu na ochranu ľudských práv 10 417,53 €
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu 5 820,00 €
Expertné práce na investigatíve a watchdogu 17 069,42 €
49 350,20 €*

* výslednú sumu tvorí časť 2 % prijatých v roku 2015 (10 863,10 €) a 2016 (38 487,10 €). Podrobné informácie nájdete tu.

Fyzická osoba: zamestnanec

Svoje 2 % nám môžete venovať vtedy, ak vaša daň za 2022 je vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň - najlepšie do 15. 2. 2023. Aj po tomto termíne ho však väčšina zamestnávateľov  (s troškou dobrej vôle) urobí.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2023 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní.
Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).
Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Svoje 2 % nám môžete venovať, ak bola vaša daň za rok 2022 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Daňové priznanie zrejme vyplníte v elektronickom formulári.
  Súčasťou formulára je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. (Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11).
  Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

 2. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) odošlite formulár daňovému úradu a uhraďte daň.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní.
Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k predloženému daňovému priznaniu.
Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnická osoba

POZOR: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane nám môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Daňové priznanie musíte vyplniť v elektronickom formulári.
  IV. časť formulára obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  Do príslušnej časti formulára vyplňte údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

   POZOR:

  1. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

  2. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii poberajúcej 2%), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

 2. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) odošlite vyplnený elektronický formulár a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázané 1 % (2 %) rozdeliť aj viacerým organizáciám. Výška v prospech jedného prijímateľa však musí byť aspoň 8 €.

Scrolltotop-sk