Piktogram_heart
2 percentá

Už roky v Aliancii Fair-play trpezlivo pracujeme na tom, aby Slovensko nebola krajinou, kde platí: "Kto má peniaze, má pravdu."
Usilujeme sa o systémové zmeny, ktoré obmedzia rozprádanie verejných prostriedkov a zneužívanie moci.
Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Posuňte nám 2 percentá z Vašich daní, aby sme mohli urobiť viac.
Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už takmer 20 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly. Stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Potrebujeme aj finančnú pomoc.
Veľmi nám pomáha podpora od ľudí (či firiem). Či už jednorazová alebo pravidelná.

Piktogram_heart
Iné

Číslo účtu

Aliancia Fair-play , občianske združenie
Číslo účtu: 2624762547
Kód banky: 1100
SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2476 2547

Prosím, dajte nám o vašom dare vedieť aj e-mailom, aby sme mohli váš dar lepšie identifikovať - pošlite nám, prosím, vaše meno, priezvisko (resp. názov firmy) a mesto bydliska (resp. sídla firmy).

Za všetky dary ďakujeme.
Keďže dlhodobo odolávame "pokušeniu" žiadať o eurofondy, či o podporu od štátu (ktorý kontrolujeme), dary od indivuálnych darcov a eticky podnikajúcich firiem sú mimoriadne dôležité pre financovanie našich aktivít. S príjmom tzv. 2 percent tvoria drvivú väčšinu nášho financovania.

Zvlášť poďakovať chceme darcom, ktorí našu činnosť podporujú pravidelnými mesačnými darmi. Práve tie nám umožňujú plánovať aj dlhodobejšie aktivity - hlavne také, čo sú behom na dlhej trati, kde nejaké výsledky možno čakať až v priebehu niekoľkých rokov (napr. súdne spory so štátnou adminitratívou, trestné oznámenia a pod.)

Ešte raz - veľká vďaka. Bez vašej podpory by to šlo len ťažko. Vlastne vôbec.

Záleží nám na tom, kto nám pomáha

Prehlasujeme, že neprijmeme (resp. vrátime) vrátime dary od osôb či firiem, o ktorých budeme mať vedomosť, že sú spojené s politickými stranami alebo že ich hodnoty sú v rozpore so základnými princípmi právneho štátu, demokracie, ľudských práv alebo etiky.

Scrolltotop-sk