Zuzana Wienk: Stav našej žurnalistiky nie je beznádejný

24. apríl 2009

O hodnotení príspevkov sme hovorili s riaditeľkou Aliancie Fair-Play Zuzanou Wienk.

Ako hodnotíte piaty ročník súťaže?

„Nepríjemne ma prekvapila úroveň kategórie analyticko-investigatívneho príspevku. Zdala sa mi veľmi nevyrovnaná. Mali sme veľa príspevkov, ktoré nespĺňali žiadne kritériá investigatívnej práce. Stvoriť výberový list bolo preto jednoduché. Príspevky, ktoré sme napokon nominovali, boli skôr výnimkou ako pravidlom. Texty v užšom výbere však boli veľmi kvalitné.“

Niektorí oceňovaní investigatívni novinári neboli tento rok ani nominovaní. Prečo? 

„V užšom výbere boli a posudzovalo sa ťažko. Pre mňa osobne bola veľmi významná aj originalita prístupu novinára, a to či sa snaží získať veľmi vážny dôkaz na potvrdenie novinárskeho výsledku, alebo či sa spolieha na dokumenty, ktoré mohol dostať aj do redakcie.“

Podľa čoho ste hodnotili príspevky? 

„Uprednostnila som príspevky, z ktorých bol vidieť tento tvorivý prístup. Prístup novinára, ktorý sa vymykal klasickej investigatíve, že zdroj mi prinesie závažný dokument a ja potom s tým dokumentom viem kvalitne pracovať. Nechcem zhadzovať význam aj tejto práce, pretože väčšina káuz sa rodí týmto spôsobom. Zdalo sa nám však veľmi dôležité oceniť kreativitu, originalitu a investigatívu v pravom slova zmysle, teda v práci s dokumentmi.“

Hovoríte o užšom výbere. Mali v ňom zastúpenie novinári zo všetkých redakcií? 

„V hodnotení kategórie sme poukázali aj na to, že je veľký rozdiel v kvalite medzi redakciami, ktoré vytvárajú systémové podmienky pre investigatívu a ktoré investigatívnym novinárom nechávajú trochu voľnejšie dýchať, a redakciami, ktoré takéto podmienky nevytvárajú. Silnejšie boli zastúpené redakcie, ktoré investigatívu podporujú.“

www.sme.sk, 24.4.2009

Scrolltotop-sk