Žiadame o skutočné riešenie, nie potemkinovskú dedinu

3. december 2014

Vládny návrh zákona je len naoko, problém utajených vlastníkov schránok nerieši.

Vyzývame vládu a parlament, aby priniesli skutočné riešenia, ktoré zabezpečia obranu verejných peňazí pred predraženými tendrami a odkryjú tých, čo sa ukrývajú za firmami profitujúcimi z verejných peňazí. Novela zákona o verejnom obstarávaní, momentálne predložená do parlamentu, je len trikom, ktorý má vyvolať dojem, že vláda problém riešiu

Upozorňujeme verejnosť, že riešenie, ktoré má parlament na stole, je nefunkčné, neprinesie ani odkrytie skutočných vlastníkov či beneficientov ani nezabráni ryžovaniu schránkových firiem na tendroch.

Tento návrh zákona postihne len zlomok všetkých prípadov. Firmy ukrývajúce tajomných a často mocných vlastníkov či beneficientov posielajú za seba do súťaží iných alebo sa súťaží zúčastňujú ako subdodávatelia. Aj firma Medical Group SK, známa z kauzy predraženého CT, skrývala schránku v Belize až vo štvrtej úrovni a aj po prijatí tejto novely by mohla veselo profitovať z verejných tendrov.

Namiesto expresných potemkinovských dedín, by mali vláda a parlament hľadať s odborníkmi skutočné riešenie, ktoré odkryje vlastnícku štruktúru firiem a ukáže, kto z firmy naozaj profituje vo všetkých úrovniach vlastníckeho stromu. Vyzývame preto ministra spravodlivosti, aby tento zlý návrh z rokovania stiahol a nahradil ho po diskusii s odborníkmi a opozíciou funkčným riešením.

Tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Scrolltotop-sk