Zákon zvýhodňuje Gašparoviča, tvrdí Aliancia Fair-play

18. marec 2009

Aliancia Fair-play sa domnieva, že zákony na Slovensku zvýhodňujú v kampani pred prezidentskými voľbami takého kandidáta, ktorý je práve vo funkcii prezidenta. Ich vágnosť fakticky umožňuje, aby úradujúcemu prezidentovi platili propagáciu v predvolebnom čase daňoví poplatníci, uviedla Aliancia Fair-play.

Aliancia Fair-play sa domnieva, že zákony na Slovensku zvýhodňujú v kampani pred prezidentskými voľbami takého kandidáta, ktorý je práve vo funkcii prezidenta. Ich vágnosť fakticky umožňuje, aby úradujúcemu prezidentovi platili propagáciu v predvolebnom čase daňoví poplatníci, uviedla Aliancia Fair-play. Tým sa dostáva do oveľa výhodnejšej pozície možnosťami propagácie, navyše platenej z verejných zdrojov. Aliancia preto navrhuje upraviť legislatívu, aby prezident, ktorý je zároveň kandidátom, vykonával v čase kampane len nevyhnutné protokolárne povinnosti.

Aliancia upozornila na pracovné cesty úradujúceho prezidenta a zároveň prezidentského kandidáta Ivana Gašparoviča. Ich monitoring jasne ukázal, že počet oficiálne uvádzaných pracovných ciest Gašparoviča po Slovensku v roku 2009 bol neporovnateľne vyšší ako počet ciest v rovnakom období v predchádzajúcich rokoch funkčného obdobia.

Zatiaľ čo v čase od 1. januára do 17. marca v roku 2005 aj v roku 2006 urobil po 9 pracovných ciest, v roku 2007 osem a v roku 2008 jedenásť, tento rok ich bolo 54. Celkovo bol Gašparovič v roku 2005 na 64 pracovných cestách, v roku 2006 na 96-tich, v roku 2007 na 78, vlani na 89, v tomto roku na 54. Prehľad ciest Aliancia Fair-play získala z oficiálnej webovej stránky prezidenta, vyňala z neho protokolárne a iné povinnosti prezidenta, ako aj program s inými hlavami štátov.

"Komunikáciu prezidenta s občanmi a rôznymi spoločenskými skupinami však hradia daňoví poplatníci, navyše mu kontakt s občanmi pomáha aj ako kandidátovi v propagácii a môže byť de facto skrytou kampaňou. Navrhujeme preto, aby sa legislatíva upravila takým spôsobom, že by prezident počas predvolebnej kampane vykonával iba nevyhnutné protokolárne povinnosti," uviedla Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.

www.hnonline.sk, 18.3.2009

Scrolltotop-sk