Volím, ale vidím vás!

29. február 2016

5. marca sa nám vôbec nebude voliť ľahko. Ale pôjdeme, lebo tu chceme žiť. Voľbou zároveň odkazujeme, že rozdaním kariet pre nás nič nekončí.

Volíme, ale nezľavíme. A budeme sa pozerať...

Pridajte sa k nám, využite voľby a pošlite politikom cez ne odkaz, že to pre nás odovzdaním hlasu nekončí.


Dôležité upozornenie (4.3.2016 / 16:23)

Štátna komisia pre voľby nám na naše otázky odpovedala uznesením, že vás nemáme navádzať, aby ste si fotili volebné obálky. Vraj nemôže existovať dôkaz o tom, ako a či ste volili.

Komisia podľa náš šliapla riadne vedľa a sme pripravení sa o to sporiť na súde. Ak nemôže existovať dôkaz, či sme volili, mala by Komisia zakázať politikom, aby sa dali fotiť a nakrúcať pred volebnými urnami. Toto jej rozhodnutie nemá oporu v zákonoch, ani nálezoch Ústavného súdu a po konzultáciách s právnikmi vám nič nehrozí, ak si odfotíte volebnú obálku a fotku zverejníte.

Ak sa napriek týmto informáciám zapojíte do našej kampane, dodržiavajte prosím naše inštrukcie. Kreslite oko na obálku (tak, aby ste nepokreslili štátnu pečiatku) a zdieľajte iba fotku obálky.

Prosím, nekreslite oko na volebné lístky, nefoťte si ich a fotky nezverejňujte. Je to v rozpore s nálezom Ústavného súdu.

Viac info nájdete na  http://vidimvas.fair-play.sk/

Scrolltotop-sk