Ústavný súd rozhodol o porušení práva Aliancie Fair-play

2. október 2021

Ústavný súd rozhodol o sťažnosti, ktorú Aliancia Fair-play podala v súvislosti s prieťahmi Krajského súdu v Bratislave a priznal jej aj finančné zadosťučinenie. Krajský súd totiž pridlho rozhoduje v spore o vybavenie infožiadosti, ktorú sme podali v auguste 2016.

Aliancia Fair-play v auguste 2016 žiadala od Ministerstva školstve, vedy, výskumu a športu SR informácie ohľadom kontroverzného projektu Edunet.
Keďže jej ich ministerstvo odmietlo sprístupniť, Aliancia Fair-play sa ich začala domáhať súdnou cestou. kvôli dlhému rozhodovaniu súdov sa začiatkom roku 2021 obrátila na Ústavný súd, ktorý skonštatoval prieťahy v činnosti Krajského súdu v Bratislave.

Nález Ústavného súdu považujeme za dôležitý aj pre iné prípady súdnch prieťahov, pretože o. i. že skonštatoval: "...námietka neprimeraného zaťaženia pri vybavovaní agendy nemá povahu okolnosti, ktorá by vylučovala alebo znižovala zodpovednosť súdu za rozhodnutie vo veci. ... nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a v konečnom dôsledku nezbavujú štát zodpovednosti za pomalé konanie spôsobujúce zbytočné prieťahy v súdnom konaní."

Práve prieťahy v súdnom konaní  odradzujú časť žiadateľov o informácie, aby svoje právo presadzovali aj súdnou cestou.  Za prelomové pri tomto náleze Ústavného súdu SR považujeme priznanie finančného zadosťučinenia (1000 €) pre Alianciu Fair-play. Veríme, že aj to môže povzbudiť infožiadateľov pri  domáhania sa práva na informácie, ktoré môže vyžadovať nezanedbateľné zahltenie ich kapacít.

Odkaz na plné znenie nálezu Ústavného súdu.

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk