TS: Vláda by mala konečne začať od Interblue účinne vymáhať peniaze

26. február 2010

Aliancia Fair-play je vážne znepokojená tým, že minister životného prostredia podrobne neinformuje občanov o tom, čo konkrétne robí preto, aby Slovensko získalo od firmy Interblue Group, či Interblue Group Europe dlžných 15 miliónov eur. Domnieva sa, že minister mal namiesto vyčkávania na Janu Luetken už dávno podniknúť právne kroky.

S plynúcim časom sa zmenšujú šance Slovenska získať dlžnú sumu 15 miliónov eur a poskytuje sa väčší manévrovací priestor tým, ktorí by prípadne chceli peniaze zarobené v emisnom obchode ukryť v spleti prevodov a presunov medzi právnickými, či fyzickými osobami.

Aliancia Fair-play nerozumie, prečo ministerstvu životného prostredia tak dlho trvá príprava konkrétnych právnych krokov. Preto ministra Medveďa vyzývame, aby začal podrobne informovať o tom, čo pre získanie 15 miliónov eur robí a zodpovedal na tieto konkrétne otázky:

 1. Aké konkrétne kroky ste podnikli na získanie doplatku 15 miliónov eur za predaj emisií firme Interblue Group, llc z Washingtonu? Zverejnite podrobný prehľad všetkých krokov, ktoré ministerstvo doteraz urobilo.
 2. Uznala firma Interblue Group, llc z Washingtonu alebo Interblue Group Europe do dnešného dňa pohľadávku Slovenska vo výške 15 miliónov eur?
 3. Ak nie, obrátili ste sa na The United Nation Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol, aby posúdil, či Slovensko splnilo podmienky na doplatenie peňazí za predaj emisií tak, ako Vám to umožňuje zmluva?
 4. Vzniesla firma Interblue Group voči Slovensku dodatočné požiadavky na správy alebo informácie o spôsobe použitia zdrojov z predaja emisných kvót?
 5. Poskytlo Slovensku pri dopracovaní správ, vysvetlení skutočností zmluvne sľúbenú súčinnosť?
 6. Ako ste v štáte Washington preverili, či má zaniknutá firma univerzálneho právneho nástupcu? Ak nie, prečo?
 7. Podnikli ste v štáte Washington konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska? Aké? Obrátili ste sa na tamojšie súdy?
 8. Preskúmali ste, či firma Interblue Group zanikla v štáte Washington zákonnou cestou?
 9. Ak firma Interblue Group nemá univerzálneho právneho nástupcu, vyvodili ste z tejto možnosti príslušné závery – napríklad o následnej neplatnosti zmluvy o predaji emisií medzi Slovenskou republikou a firmou Interblue Group?
 10. Podali ste v štáte Washington trestné oznámenia na konateľov firmy pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a možného nezákonného zániku firmy?
 11. Obrátili ste sa na slovenské orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili súčinnosť s orgánmi vo Švajčiarsku, Washingtone, USA?
 12. Podnikli ste konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska vo Švajčiarsku? Aké?
 13. Súhlasilo ministerstvo s prípadným prechodom / prenesením záväzku z firmy Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe?

V opačnom prípade sa obávame, že svojou nečinnosťou, či váhavosťou minister priamo prispieva k poškodzovaniu záujmov občanov.

List ministrovi životného prostredia Jozefovi Medveďovi si môžete pozrieť TU .

Základná faktografia emisného škandálu:

O čo teraz ide v kauze emisií?

Firma Interblue Group (prípadne jej možný nástupca) majú až do roku 2012 právo kúpiť od Slovenska emisie za veľmi nevýhodných podmienok pre Slovensko. Už predajom emisií v roku 2008 prišlo Slovensko zrejme o zhruba 75 miliónov eur, ktoré mohli slúžiť v prospech daňových poplatníkov. Najdôležitejšou otázkou ostáva, či existujú spôsoby, ako zmluvu zrušiť a oslobodiť Slovensko od tohto nevýhodného obchodu. Firma Interblue Group sa zaviazala doplatiť za emisie dodatočných 15 miliónov eur, ak jej Slovensko odovzdá výročné správy a správy o použití prostriedkov z predaja emisií v súlade so zmluvou. Mala tak urobiť do roka po prevode emisií.

Čo sa vlastne stalo?

Vlastníci zrušili firmu Interblue Group (LLC – s.r.o.) v štáte Washington a založili firmu Interblue Group Europe vo Švajčiarsku (akciová spoločnosť). Nie je známe, či je švajčiarska firma naozaj legálnym právnym nástupcom washingtonskej firmy a či vôbec Interblue Group viedla záväzok 15 miliónov eur voči Slovensku a napokon ani to, či tento záväzok prešiel / bol prevedený na švajčiarsku firmu.

Čo tento stav znamená?

Ak je švajčiarska firma legálnym univerzálnym právnym nástupcom (musí to byť verejne známy fakt a musel sa udiať v súlade so zákonmi štátu Washington a Slovenska), treba zistiť, či eviduje záväzok voči Slovensku. Ak švajčiarska Interblue nie je legálnym nástupcom, treba preskúmať, či firma Interblue Group zanikla v súlade s právom štátu Washington  a okamžite podniknúť príslušné kroky (napr. zváženie podania trestného oznámenia pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa, využiť zákonné možnosti štátu Washington na vymoženie pohľadávky – lehota 3 roky po zániku firmy).

Čo hrozí, ak sa kauza nevyrieši?

Slovensko môže prísť o obrovské finančné prostriedky za predaj ďalších emisií až do roku 2012, ku ktorému sa zaviazalo a môže stratiť aj 15 miliónov eur, ktoré mala firma doplatiť. Firma môže naťahovať čas, aby majetok / zisk za predaj emisií z firmy odišiel na tretie osoby a bol prerozdelený medzi skutočných vlastníkov firmy. Firma Interblue Group mohla byť len sprostredkovateľom, za ktorým sa skrývali skutoční vlastníci. Mohla byť zaregistrovaná v prostredí, ktoré umožňuje legálne skryť skutočných vlastníkov, poskytuje výhodné daňové podmienky, má málo požiadaviek na existenciu firiem, umožňuje im jednoduchý a rýchly vznik aj zánik a nevyžaduje veľkú transparentnosť údajov o jej finančnom stave.

Robí minister životného prostredia niečo preto, aby získal 15 miliónov eur za emisie?

Verejnosť nemá konkrétne informácie o tom, či minister podniká kroky, ktoré má zo zákona k dispozícii. Medializuje iba zámer rokovať s predstaviteľkou firmy, pričom toto stretnutie nie je nevyhnutné a minister nemá dôkaz, že firma je legálnym nástupcom pôvodného zmluvného partnera. Minister životného prostredia by mal verejne vyhlásiť, či jeho ministerstvo súhlasilo z prechodom / prenesením záväzku z firmy Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe.

Ako sa možno dozvedieť, že švajčiarska Interblue je naozaj nástupcom washingtonskej Interblue?

Tento fakt by mal byť verejne známy a prístupný z verejných zdrojov, aké sú obvyklé v štáte Washington. Slušní podnikatelia takéto skutočnosti vopred a dobrovoľne oznamujú svojim obchodným partnerom.

Viac informácií o kauze emisie.

Scrolltotop-sk