TS: Aliancia preskúma dokumentáciu ohľadom výberu budovy pre daňový úrad v Košiciach

28. júl 2011

Aliancia Fair-play (AFP) zareagovala na ponuku Daňového riaditeľstva SR, v ktorej oslovilo mimovládne organizácie, aby sa „zapojili do procesu kontroly posúdenia a vyhodnotenia ponúk na prenájom nehnuteľností pre sídlo daňových orgánov v Košiciach“. Dnes zástupcovia AFP kontaktovali Daňové riaditeľstvo, dohodli doručenie potrebnej dokumentácie a termín úvodného stretnutia.

„Predpokladám, že počas osobného stretnutia so zástupcami daňového riaditeľstva upresníme detaily ako preberanie dokumentov, či potrebnú súčinnosť ohľadom našich možných ďalších požiadaviek na ďalšie potrebné podklady a dokumenty,“ povedal Peter Kunder z Aliancie Fair-play.
Presný rozsah, ani skladbu dokumentácie, ktorú Daňové riaditeľstvo poskytne, Aliancia Fair-play zatiaľ nepozná. Preto nedokáže odhadnúť, koľko môže spracovanie informácií trvať.

„Zmyslom verejnej kontroly je predovšetkým úspora peňazí. Ak sa ukáže, že kontrakt je nevýhodný, prípadne, že proces vedúci k jeho uzatvoreniu bol neetický, budeme žiadať jeho zrušenie. Zákon to umožňuje do 10 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy,“ vysvetlila hlavnú motiváciu Aliancie Fair-play jej riaditeľka Zuzana Wienk.

Vyjadrovať sa k samotnej „kontrole posúdenia a vyhodnotenia ponúk“, pokladajú zástupcovia Aliancie za predčasné. „Už dlhšie máme nezodpovedané otázky. Či dokumenty prinesú uspokojivé, či aspoň nejaké odpovede, uvidíme až po ich preštudovaní. Aj napriek našim pochybnostiam sa budeme snažiť k vyhodnocovaniu dokumentov pristúpiť bez predsudkov,“ povedal Kunder.

Scrolltotop-sk