TS: Aliancia poskytla prokuratúre vysvetlenie v nástenkovom tendri

28. júl 2009

Zvažuje aj možnosť podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

UPOZORNENIE!

Aliancia Fair-play informovala médiá, že firma Zamedia (nie TV Patriot) si vyfakturovala od ministerstva výstavby spoty vysielané na TV Patriot niekoľkokrát v sume zmluvou určenej pre regionálne televízie (35 000,- Sk za spot) a niekoľkokrát v sume zmluvou určenej pre celoplošné televízie (170 000,- Sk za spot).

To v nás vyvoláva podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu neznámou osobou spomedzi subjektov, ktoré tieto sumy fakturovali (nie TV Patriot), a zvážime aj možnosť podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Riaditeľ reklamy a marketingu TV Patriot Alianciu Fair-play informoval, že televízia odvysielala 210 spotov na programy EÚ zabezpečované ministerstvom. Z nich poskytla objednávateľovi 150 spotov zdarma a vyfakturovala 60 spotov.

Celková výška odmeny TV Patriot za odvysielanú reklamu dosiahla 500 tisíc korún bez DPH. Jedno odvysielanie teda de facto podľa TV Patriot stálo 2380,- Sk.

---

Prokuratúra Bratislava I požiadala Alianciu Fair-play, aby poskytla vysvetlenie žaloby, ktorú toto občianske združenie podalo na ministerstvo výstavby. Konkrétne chcela vedieť, kto konkrétne sa v nástenkovom tendri bezdôvodne obohatil a o akú sumu. Dnešné stretnutie bolo prvým krokom zo strany prokuratúry od mája tohto roka, kedy ju Aliancia vyzvala na obranu peňazí daňových poplatníkov.V žalobe, ktorú Aliancia podala na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, toto združenie tvrdí, že zmluva medzi ministerstvom a víťazmi nástenkového tendra je neplatná od počiatku, preto že bola uzavretá v rozpore so zákonom. Ako neplatná od počiatku, nemala byť zmluva nikdy plnená, a preto by si firmy a ministerstvo mali navzájom vrátiť všetko, čo na základe tejto zmluvy poskytli. Aliancia Fair-play si je vedomá toho, že tento krok už nie je možný, pretože ministerstvo nemôže „nástenkovým firmám“ vrátiť napríklad odvysielanú reklamu.

Preto by sa mali znova vyčísliť trhové ceny všetkých doteraz poskytnutých položiek z tendra (reklám, darčekových predmetov, školení, prványch služieb...) a víťazné firmy, blízke predsedovi SNS Jánovi Slotovi, by mali štátu vrátiť sumu peňazí, ktorá presahuje štandardné ceny na trhu.

Prvý krok k vráteniu peňazí do štátneho rozpočtu by sa dal dosiahnuť, keby súd prijal žalobu Aliancie Fair-play. Žiaľ, hrozí, že súd žalobu neprijme. „S najväčšou pravdepodobnosťou súd neuzná, že máme naliehavý právny záujem podať žalobu a zamietne ju. Žijeme žiaľ v štáte, kde daňový poplatník nemôže pri zlyhaní štátu a jeho nečinnosti urobiť vôbec nič. Týmto krokom chceme poukázať na to, že v iných krajinách by sa daňoví poplatníci mohli brániť a chceme demonštrovať, čo by mal urobiť štát, ktorý bráni záujmy verejnosti a peniaze daňových poplatníkov. Ak by mali slovenské súdy cit pre spravodlivosť a morálku, existuje šanca, že by dokonca našu žalobu mohli prijať,“ uviedla Zuzana Wienk.

Jedinou šancou na vrátenie peňazí do štátneho rozpočtu preto ostáva aktivita prokuratúry. Tá môže konať priamo zo zákona. Aliancia Fair-play preto prokuratúru pri podaní vlastnej žaloby vyzvala, aby sa k nej pripojila alebo iniciovala svoje konanie. Dnešné vypočutie bolo prvým kontaktom prokuratúry s Alianciou Fair-play od mája tohto roka, kedy vyzvala prokuratúru konať.
Snaha Aliancie v tejto chvíli vedie k tomu, aby Slovensko získalo späť peniaze, ktoré stratilo tým, že platilo firmám blízkym Jánovi Slotovi za predražené služby a tovary.

Prokuratúra je v súčasnosti okrem ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja jediná, ktorá môže takéto konanie začať. „Nedá sa očakávať, že ministerstvo, ktoré vedie človek priamo zodpovedný za prípravu podkladov k tendru a napĺňanie zmluvy, by konalo a žiadalo firmy blízke ministrovmu straníckemu šéfovi o vrátanie peňazí. Minister Štefanov podľa mňa zatiaľ preukázal, že zastupuje skôr firmy, ako daňových poplatníkov,“ povedala Zuzana Wienk.

Aliancia dnes prokuratúre predložila doklady z nezávislého monitoringu, ktoré naznačujú, že veľká časť reklamy v elektronických médiách stojí v skutočnosti oveľa menej ako si fakturoval jeden člen konzorcia -  Zamedia. Celková suma predražených čiastok sa však z chaotických dokumetov ministerstva výstavby nedá vyčísliť. Aliancia Fair-play bude žiadať ministerstvo o ďalšie podklady.

Aliancia Fair-play taktiež informovala o tom, že firma Zamedia fakturovala ministerstvu výstavby vyššie sumy za konferenciu a semináre v bratislavskom hoteli Barónka, ako uvádza sám hotel na svojej webovej stránke. Napokon upozornila aj na to, že firma Avocat uzavrela s ministerstvom len krátko pred vypísaním tendra zmluvu na poskytovanie právnych služieb za hodinovú sadzbu 3000,- Sk, ale hodinová sadzba za právne služby v nástenkovom tendri už bola 3 500,- Sk.

Vo faktúrach sa objavili aj informácie o tom, že reklama v žilinskej regionálnej televízii Patriot bola v skutočnosti firmou Zamedia, s. r. o. faktúrovaná ministerstvu ako reklama v celoplošnej televízii (dôkazy nájdete na www.fair-play.sk/lab vo faktúrach číslo 80091, 80095, 80145 a 80176 – už uvádzajú správnu cenu). Teda namiesto zmluvne dohodnutej sumy 35 tisíc korún za odvysielanie každého spotu si firma vypýtala 170 tisíc korún. Toto konanie podľa Aliancie Fair-play zakladá vážne podozrenie z podvodu. Zdôrazňujeme, že nesprávnu fakturáciu vedúcu k podozreniu z podvodu NEUROBILA samotná TV Patriot.

Tabuľky a cenníky:


Pozri te si videá Aliancie Fair-play k nástenkovému tendru na YouTube.


Upozornite na stránku iných a zahlasujte za ňu na: pošli na vybrali.sme.sk

Scrolltotop-sk