TS: Aliancia odporúča Daňovému riaditeľstvu nepodpísať zmluvu s firmou Nitra Invest, s .r .o.

11. august 2011

Aliancia Fair-play odporúča Daňovému riaditeľstvu SR nepodpísať zmluvu s firmou Nitra Invest a aktuálnu súťaž zrušiť. Súťaž zvýhodňovala firmu Nitra Invest. Súťaž nebola vypísaná s takými kritériami, ktoré by mohli iní uchádzači splniť. Preto nebola podľa nášho názoru férová a neposkytovala rovnaké podmienky pre všetkých potenciálnych záujemcov.

Daňové riaditeľstvo od uchádzačov požadovalo, aby de facto už počas súťaže vykonali úpravy pre daňové úrady, ktoré si podľa predošlej komunikácie s firmami Nitra Invest a VSH vyžadujú nemalé investície. Aby uchádzači vyhoveli kritériám, museli by fakticky pripraviť priestory v čase, keď ešte nemohli vedieť, či súťaž vyhrajú. Priestory mali byť navyše k dispozícii daňovému úradu od 14. 8. na okamžité použitie, čo je nesplniteľná podmienka. Firma Nitra Invest a za ňou potenciálne aj VSH preto mali v takej súťaži zrejmý náskok pred kýmkoľvek iným.

"Problém vidíme v tom, že špeciálne požiadavky daňového riaditeľstva, vyžadujú stavebné úpravy v pomerne veľkom rozsahu, ktoré by záujemca musel urobiť ešte pred podpisom zmluvy. Niektorí podnikatelia však týmto boli zvýhodnení, pretože do priestoru už investovali skôr kvôli prísľubu, že s nimi daniari podpíšu zmluvu," povedal Peter Kunder z Aliancie Fair-play. Podľa neho by podmienka tohto typu nemala pri súťaži diskriminačný efekt, keby víťazná firma mala dostatočný čas na prestavbu/prispôsobenie priestoru až po podpise zmluvy.

Aliancia Fair-play navyše nenašla v dokumentácii, ani vo verejných vyjadreniach dostatočné dôvody na to, aby DR SR vyžadovalo od uchádzačov také rýchle sprístupnenie priestorov na používanie.

Medzi zásadné nedostatky súťaže podľa Aliancie Fair-play patrili okrem časového hľadiska aj: nepresná práca hodnotiacej komisie, ktorá si nevšimla rozpory v technických parametroch; nejasné podmienky súťaže a nedôveryhodnosť analýz, ktoré dlhodobý prenájom jednej budovy vyhodnotili ako najlepšie riešenie pre umiestnenie daňových orgánov v Košiciach.

Okrem zásadných nedostatkov súťaže Aliancia Fair-play upozornila aj na neriešený možný konflikt záujmov pri jednom z členov komisie, výber nevhodnej metódy na vyhodnocovanie ponúk, zbytočne obmedzujúce kritériá, pochybnosti ohľadom oprávnenia Nitra Invest, s. r. o. poskytovať upratovacie služby...

Za zlyhanie systému pokladá Aliancia dlhodobú absenciu pravidiel pre výber nehnuteľností, ktoré si štát prenajíma.

Predstavitelia Aliancie Fair-play dnes odovzdali celú Hodnotiacu správu k postupu pri hľadaní riešenia umiestnenia daňových orgánov v Košiciach aj Generálnemu riaditeľovi Daňového riaditeľstva SR. Aliancia Fair-play hodnotila proces súťaže na prenájom budovy pre daňové orgány v Košiciach na základe výzvy ministra financií a Generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (DR SR). Počas hodnotenia preštudovala vyše 2000 strán spisu, ktorý jej poskytlo DR SR.

„Po prvý raz v novodobej histórii Slovenska sa stalo, že nejaký štátny orgán vyzval mimovládne organizácie, aby vyhodnotili nejakú súťaž ešte pred podpisom zmluvy. Oceňujeme túto novú kultúru. Očakávame, že sa zodpovední vysporiadajú s faktami uvedenými v hodnotení, a potom prijmú nezávislé, verejne vyargumentované rozhodnutie, ktoré podporí férovosť procesov a bude pre štát výhodné," povedala šéfka Aliancie Zuzana Wienk.

Scrolltotop-sk