Súd zrušil predbežné opatrenie proti Aliancii Fair-play

29. september 2011

Aliancia Fair-play sa už nemusí zdržiavať zverejňovania informácií o konateľke spoločnosti Strabag.

Krajský súd v Bratislave rozhodol o zrušení predbežného opatrenia voči prevádzkovateľom ZNasichDani.sk, ktorými sú Aliancia a Vizuálny obchodný register (VORSR.sk).

Všetky informácie, ktoré boli na ZNasichDani dostupné do leta tohto roku, sú na službe opäť k dispozícii, vrátane mena Jarmily Považanovej, ktoré musela Aliancia spolu s programátormi projektu Michalom Habalom a Rudom Dačom po doručení predbežného opatrenia scenzurovať.

Mimovládna organizácia proti predbežnému opatreniu vydanému na žiadosť Jarmily Považanovej protestovala od jeho doručenia a okamžite sa proti nemu odvolala.

Odvolací súd sa priklonil na stranu prevádzkovateľov. Tvrdí, že samotné zverejnenie informácie o získaní štátnej zákazky v súvislosti s firmou a jej konateľkou nemôže byť považované za problém.

"Takáto argumentácia je neprijateľná, nakoľko do takej miery nemôže byť obmedzované právo na informácie o použití verejných prostriedkov. S tým musela navrhovateľka ako vedúca predstaviteľka obchodných spoločností počítať, keď súhlasila s vymenovaním do tej ktorej funkcie," uvádza sa v rozhodnutí odvolacieho súdu.

Súd takisto konštatuje, že navrhovateľka vo svojom podaní dostatočne nevysvetlila, ako zverejnenie informácií ohrozuje jej povesť.

"Stránka ZnasichDani.sk pracuje s verejne prístupnými registrami informácií, spracúva teda iba také údaje, ktoré už v minulosti štát zverejnil. Fakt, že súd nariadil zrušiť predbežné opatrenie, je pre nás potvrdením, že konáme správne. Akékoľvek iné rozhodnutie by bolo popretím slobody prejavu. Veríme, že k rovnakému výsledku dospeje súd aj v rozhodnutí vo veci samej," uviedla manažérka Aliancie Fair-play pre IT projekty Eva Vozárová.

Zrušenie predbežného opatrenia nemá dopad na žalobu, ktorej sa predbežné opatrenie týka. Jarmila Považanová žaluje Alianciu v súvislosti so službou ZNasichDani.sk o 10-tisíc eur.

ZNasichDani.sk bol spustený ako spoločný projekt Aliancie Fair-play a Vizuálneho obchodného registra v marci 2011. Monitoruje osoby stojace za firmami, ktoré získavajú zákazky od štátu. Stránka vznikla ako mash-up Vestníka verejného obstarávania a Obchodného registra. V lete 2011 sa stala najlepšou aplikáciou v prestížnej celoeurópskej súťaži Open Data Challenge organizovanej nadáciou Open Knowledge Foundation.

Scrolltotop-sk