Šieste výročie útoku na Hedvigu Malinovú

24. august 2012

25. augusta uplynie šesť rokov od útoku na Hedvigu Malinovú-Žákovú a 1930 dní od jej obvinenia z krivej výpovede. 

Podľa Aliancie Fair-play prokuratúra v tejto kauze zásadne zlyhala a jej konanie výrazne poškodzuje dôveryhodnosť prokuratúry ako nezávislého orgánu ochrany práva.

Orgány činné v trestnom konaní venovali vyšetrovaniu prípadu 18 dní, ale stíhaniu Hedvigy Malinovej z krivej výpovede venujú už 1930 dní, teda vyše 5 rokov. Obvinenie pritom voči nej vzniesli bez toho, aby uviedli, v čom mala konkrétne klamať a túto informáciu jej neposkytli doteraz. Aliancia Fair-play sa domnieva, že je neakceptovateľné, aby bol akýkoľvek občan Slovenska taký dlhý čas vystavený tlaku a neľudskému zaobchádzaniu. Neľudské a neústavné zaobchádzanie vidíme v tom, že musí roky čeliť hrozbe trestného postihu, ale nevie, ako a voči čomu sa má vlastne brániť.

Vyzývame preto Generálnu prokuratúru SR a obzvlášť jej námestníka Ctibora Košťála (ktorý včera médiám poskytoval rozhovor a odmietol uviesť, v čom Hedviga Malinová klamala), aby okamžite zverejnili, čím konkrétne Hedviga Malinová naplnila skutkovú podstatu trestného činu krivej výpovede a v čom pozostáva spoločenské nebezpečenstvo činu, ktorý treba potrestať.

Aliancia Fair-play ďalej prokuratúru vyzýva, aby verejnosti vysvetlila, prečo prokuratúra naďalej spolupracuje so znalcom Petrom Labašom, ktorý sa verejne diskreditoval, keď sa traja lekári v médiách dištancovali od spolupráce na jeho znaleckom posudku ako aj od jeho záverov. Taktiež sa ukázalo, že nehovoril pravdu, keď uvádzal v posudku východiskové dokumenty, ktoré vôbec neexistujú (celotelové CT). Napriek tomu, že prokuratúru jasne uviedol do omylu, prokuratúra nevyvodila z tohto faktu žiadne dôsledky.

Námestník Generálnej prokuratúry Košťál ďalej uviedol, že prokuratúra v Nitre zlyhala pri vyšetrovaní pôvodného útoku na Hedvigu Malinovú, pretože podľa neho „nevyšetrili základné veci“. Zavádza však verejnosť, ak tvrdí, že vyšetrovanie bolo obnovené. Obnovené bolo len stíhanie Hedvigy Malinovej z krivej výpovede, nie však objektívne vyšetrovanie, ktoré by umožnilo skúmať, či sa skutok stal a kto ho spáchal. Prokuratúra podľa Aliancie Fair-play v prípade naopak doteraz ignoruje obrovské množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že sa útok stal. Svojou nečinnosťou vytvorila priestor preto, aby bol tento možný trestný čin premlčaný.

Konanie prokuratúry pôsobí podľa Aliancie Fair-play jednostranne v snahe za každú cenu dokázať Hedvige Malinovej „nejaké“ klamstvo.

Domnievame sa, že Hedviga Malinová-Žáková si od orgánov činných v trestnom konaní a od štátu zaslúži ospravedlnenie za zaobchádzanie s ňou počas uplynulých šesť rokov. Ak to nedokážu urobiť orgány tohto štátu, musia to urobiť aspoň jeho občania. Aliancia Fair-play preto dnes, 24.8.2012 prinesie na Námestie slobody v Bratislave pred Úrad vlády pre Hedvigu Malinovú kvety a ospravedlní sa jej. Je podľa nás mimoriadne dôležité, aby Hedviga Malinová-Žáková dostala správu, že spoluobčania jej prípad pozorne sledujú, a že postup prokuratúry v jej prípade považujú za absolútne neprijateľný.

Scrolltotop-sk