Reakcia na tvrdenia Hayek Consulting, s. r. o.

22. september 2010

Aliancia Fair-play pociťuje potrebu korigovať niektoré informácie firmy Hayek Consulting, s. r. o., ktoré spoločnosť uviedla vo svojom vyjadrení k obstarávaniam, ktoré zabezpečovala v rokoch 2008 a 2009.

Konkrétne k obstarávaniu v roku 2008 Hayek Consulting, s. r. o. na svojom webe píše: "Zákazka bola vyhlásená predbežným oznámením v Oficiálnom vestníku Európskej únie, ako aj na internetovej stránke MF SR. Výsledky súťaže boli publikované v národnom i európskom vestníku."

Aj keď zohľadníme fakt, že pod Oficiálnym vestníkom Európskej únie firma zrejme myslí Úradný vestník Európskej únie, tak za vyhlásenie transparentnej súťaže (ak toto má vyjadrovať trošku nejasné slovné spojenie "zákazka bola vyhlásená") by bolo možné skôr pokladať uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk, než predbežného oznámenia.

Konštatovanie firmy Hayek Consulting, s. r. o. (na inom mieste textu), že "MF SR vyhlásilo súťaž s očakávanou hodnotou zákazky 36 miliónov Sk bez DPH na zreformovanie rozpočtov 30 samospráv všetkých veľkostí a typov..." možno tiež pokladať za zavádzajúce, nakoľko napriek nie malej hodnote zakázky sa definovala ako obstarávanie tzv. neprioritných služieb, čo umožnilo použiť podprahovú metódu obstarávania. Zjednodušene povedané: pri tejto metóde sa robí iba akýsi jednoduchý prieskum trhu. Iba s veľkou dávkou predstavivosti sa na také obstarávanie dá označiť slovom súťaž, ktoré sa v kontexte verejného obstarávania používa hlavne pre označenie úplne inej metódy (verejná súťaž), pri ktorej je o. i. o obstarávaní informovaný široký okruh možných dodávateľov, ktorí majú možnosť predložiť ponuky. Predovšetkým však podprahovú metódu obstarávania (na rozdiel od verejnej súťaže) nemožno označiť ako transparentný proces.

Tvrdenie, že výsledky súťaže boli publikované v národnom i európskom vestníku, je veľmi prekvapivé. Vo Vestníku verejného obstarávania v roku 2008 totiž vo výsledkoch sa nedá nájsť žiadne obstarávanie, ktoré by vyhrala spoločnosť Hayek Consulting, s. r. o. Naopak, Úrad pre verejné obstarávanie v odpovedi na žiadosť Aliancie Fair-play zmluvu (resp. zmluvy - nezverejnené boli minimálne dve) s Hayek Consulting, s. r. o. uviedol medzi zmluvami, pri ktorých obstarávateľ žiadal informáciu o ich uzatvorení nezverejniť.

Pre vyššiu dôveryhodnosť tvrdení spoločnosti Hayek Consulting, s. r. o. (ak na nich skutočne trvá) by sme jej odporúčali, aby aspoň dodatočne uviedla dátum zverejnenia výsledku spomínaného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania a číslo toho vestníka. Myslíme si, že k zvýšeniu dôveryhodnosti by prospelo aj uverejňovanie korektných informácií o priebehu už spomínaného obstarávania.

***

O mechanizme ako obstarávatelia nezverejňujú informácie o niektorých zmluvách sme informovali v júni 2010. V tabuľke nezverejnených zmlúv (ktorú sme uviedli na konci textu) sa medzi zámerne nezverejnenými zmluvami nachádzajú v príslušných rokoch aj niektoré zmluvy uzatvorenené s Hayek Consulting, s. r. o.

Scrolltotop-sk