Radičová: Zverejnila pravidlá financovania jej kampane

16. december 2008

Kandidátka na funkciu prezidenta Iveta Radičová bude prijímať dary na predvolebnú kampaň bez ohľadu na ich výšku iba notársky overenou zmluvou, a to len elektronickým prevodom alebo identifikovaným vkladom na verejný účet, ktorý si za týmto účelom zriadila v banke.

Nominantka SDKÚ-DS, KDH a SMK tak v záujme transparentnosti financovania predvolebnej kampane postupuje nad rámec zákona ako jediná z prezidentských kandidátov, ktorí už vyzbierali cez 15.000 podpisov potrebných na kandidatúru. Darovaciu zmluvu si môžu záujemcovia stiahnuť na Radičovej internetovej stránke, zoznam darcov bude on-line zverejňovať na webe.

Radičová si vyhradzuje právo vrátiť dar, ak sa darca uchádza, alebo sa zúčastnil netransparentných tendrov, alebo rozhodujúci podiel jeho aktivít je spojený so štátnymi a verejnými zákazkami. Na oficiálnu kampaň jej poskytne prostriedky SDKÚ-DS, na neoficiálnu kampaň zatiaľ z vlastných zdrojov prispela sumou 100.000 Sk (3319,4 eura). Terajší prezident Ivan Gašparovič nepôjde nad rámec zákona, to znamená, že si nezriadi verejný účet v banke, z ktorého by uhrádzal výdavky na kampaň.

Rovnako nebude verejnosť informovať o daroch nad 5000 Sk (166 eur) a nebude ich prijímať len elektronickým prevodom. Hlava štátu nekonkretizovala, v akej výške predpokladá výdavky na kampaň, odkiaľ ich vezme a koľko prispeje z vlastného vrecka. "Pokiaľ bude Ivan Gašparovič kandidovať na funkciu prezidenta, bude dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonmi v súvislosti s výdavkami na prezidentskú kampaň a to v záujme jej prehľadnosti," povedala Martina Balleková z Kancelárie prezidenta SR. Predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková nemá problém so zriadením verejného účtu, z ktorého by uhrádzala výdavky na kampaň. Zatiaľ tak neurobila, v súčasnosti totiž analyzuje právne možnosti a detaily takéhoto postupu.

Na kampaň sama prispeje sumou okolo 100.000 Sk, výdavky by nemali presiahnuť zákonom stanovený limit štyroch miliónov Sk (132.776 eur). Kampaň Martinákovej bude v hlavnej miere financovať Slobodné fórum, ktoré ju vyzvalo kandidovať. Podľa Aliancie Fair-play občania nemajú pred voľbou prezidenta prístup k informáciám o daroch pre jednotlivých kandidátov, ani o spôsobe použitia získaných prostriedkov. Legislatíva podľa nej nevytvára dostatočné podmienky pre čisté, zrozumiteľné a efektívne financovanie kampaní.

Kandidátom odporúča prijímať akékoľvek dary nielen v súlade so zákonom, ale iba na základe písomných darovacích zmlúv (nad sumu 5000 Sk len elektronickým prevodom) na zverejnené číslo účtu, z ktorého sa budú uhrádzať všetky náklady spojené s vedením kampane a priebežne zverejňovať identifikačné údaje darcov, ako aj prehľad výdavkov na kampaň. Aliancia Fair-play zároveň vyzýva kandidátov, aby prijímali akékoľvek finančné a nefinančné dary spojené s kampaňou iba priamo ako fyzické osoby – kandidáti a nevyužívali na organizovanie / financovanie kampaní tretie subjekty, obzvlášť mimovládne organizácie či občianske združenia. Zákon počas oficiálnej dvojtýždňovej kampane limituje výdavky na štyri milióny Sk. Kandidát si má viesť evidenciu všetkých darov a darcov, ministerstvu vnútra oznamuje celkovú sumu, ktorú získal a vynaložil na propagáciu. Meno, priezvisko a trvalý pobyt uvádza pri daroch nad 10.000 Sk (331,9 eura) u fyzických osôb a 100.000 Sk u právnických osôb.

www.pluska.sk, 16.12.2008

Scrolltotop-sk