Prezident USA Barack Obama má svoj symbolický profil v projekte politikaopen

7. september 2011

Profil obsahuje informácie o majetku a finančných záujmoch amerického prezidenta, ktoré sú v USA verejne známe alebo prístupné z jeho finančného a daňového priznania. Súhlas na symbolickú podporu projektu získalo od Bieleho domu Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

V projekte politikaopen, v ktorom politici zverejňujú nadštandardné a kontrolovateľné informácie o svojom majetku, záujmoch a väzbách, sme zverejnili symbolický profil prezidenta USA Baracka Obamu.

Profil obsahuje informácie o majetku a finančných záujmoch amerického prezidenta, ktoré sú v USA verejne známe alebo prístupné z jeho finančného a daňového priznania (daňové priznanie zverejňuje prezident dobrovoľne nad rámec zákona). Súhlas na symbolickú podporu projektu získalo od Bieleho domu Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Dozviete sa, aké výhody dostáva z verejných zdrojov americký prezident, ale napríklad aj to, že musel do priznania zahrnúť aj darovaného psa Bo, či výšku majetku v cenných papieroch. Symbolická účasť prezidenta USA v politikaopen je dôkazom toho, že projekt zdieľa najvyššie známe princípy verejného deklarovania majetku a záujmov.

Profil bol oficiálne zverejnený na podujatí Otvorenosť a etika – základ politika, ktoré sme v parlamente organizovali v spolupráci s Kanceláriou predsedu NR SR a Veľvyslanectvom USA. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie o možnostiach reformy v oblasti majetkových priznaní a konfliktu záujmov politikov.

Vo vestibule NR SR bola nainštalovaná vizualizácia rôznych majetkových priznaní a výzva na zmenu zákona, ktorý je v súčasnej podobe bezzubý a nevytvára priestor na občiansku kontrolu. Poslanci tak môžu svojim podpisom pod výzvou verejne deklarovať záujem presadiť efektívnu legislatívu v tejto oblasti.

Symbolický profil prezidenta USA Baracka Obamu nájdete na: http://politikaopen.sk/pages/obama_profil

Scrolltotop-sk