Poórovi sa darí najmä za Fica

12. september 2014

Prechrúmali sme štátom zverejňované dáta, aby sme zistili, či je úspech firiem Vladimíra Poóra závislý od niektorej z vlád.

Infograf Por A Zeleznice

Podrobnosti sme spísali do blogu.

Scrolltotop-sk