Pohľadávky voči Váhostavu záhadne „miznú“

25. máj 2015

Váhostav-SK pred vstupom do reštrukturalizácie obchodoval aj s jemu blízkymi firmami. „Rodinné“ firmy však záhadne vyplatenie podlžností nežiadajú vôbec alebo len v malej miere.

Viac v našom blogu.

Scrolltotop-sk