Podpora Toma Nicholsona

29. február 2012

Myslíme, že by bolo fajn, keby Tom Nicholson získal dosť peňazí na to, aby slobodne mohol pokračovať v práci na kauze "gorila". 

Rozhodli sme sa zorganizovať podporu pre Toma Nicholsona. Zverejnený účet je jeho (nie Aliancie Fair-play).

Číslo účtu Toma Nicholsona: 2617083116 / 1100
Do poznámky pre príjemcu pripíšte: Gorila
Ak pridáte aj meno a mailovú adresu, Tom vám pošle správu a poďakovanie. (Symbol "@" vypíšte slovom "zavinac")

Platba zo zahraničia:
Názov účtu: Thomas Henry Nicholson
IBAN: SK91 1100 0000 0026 1708 3116
SWIFT: TATR SK BX
Názov banky: Tatra banka
Adresa banky: Hodzovo namestie 3, Bratislava, Slovakia

Upozornenie: Niektoré banky striktne vyžadujú 11-miestny SWIFT kód - vtedy pripojte k uvedenému kódu ešte XXX. Teda v takom prípade SWIFT bude vyzerať : TATRSKBXXXX

Prečo?

Tom Nicholson je po vypuknutí kauzy Gorila naplno vyťažovaný najrôznejšími požiadavkami týkajúcimi sa prípadu. Ako človek na voľnej nohe to dlhodobo neustojí. Čoskoro sa bude musieť živiť inou prácou.

Myslíme si, že Slovensko potrebuje dôveryhodného, informačne podkutého strážneho psa tohto veľkého prípadu s dobrými zdrojmi.Darujme Tomovi peniaze na to, aby sa mohol aj naďalej „na plný úväzok“ za nás venovať kauze Gorila!

Tom stojí navyše voči obrovskej presile podkutých právnikov a poradcov bez peňazí na účte. Doteraz urobil pre nás veľmi veľa a veríme, že by sme ho v tejto situácii nemali nechať samého a finančne vyčerpaného, odkázaného vždy na pomoc iných.

Ak to cítite podobne, pridajte sa a darujte Tomovi priamo na jeho účet peniaze vo výške podľa vášho rozhodnutia.

Podrobnosti

Keď sme Tomovi navrhli túto verejnú výzvu, myšlienku prijal, ale len s podmienkou absolútnej transparentnosti a jasnosti podmienok. Preto sme mu navrhli a on prijal nasledovné rámce tejto aktivity

  1. 2 000 eur (ekvivalent jeho výplaty od predošlých zamestnávateľov) z prijatých darov bude každý mesiac tvoriť sumu na osobnú potrebu bez vykazovania použitia zdrojov. 
  2. Ďalšie výdavky (napríklad benzín na cesty, telefónne výdavky na investigatívne potreby...) prejde Tom s Alianciou Fair-play, ktorá bude strážiť ich primeranosť a podá vám o nich správu raz štvrťročne (prvá bude zverejnená 1.6.2012). Aliancia Fair-play sa zaručuje aj za to, že bankový účet zverejnený v tejto výzve je naozaj účtom novinára Toma Nicholsona a Vaše dary budú použité v súlade s vyššie danými sľubmi.

Ak by vďaka tejto výzve prišlo na účet viac peňazí, ako je potrebné na účely vyššie popísané, Tom by ich rád využil na založenie občianskeho združenia, ktoré bude mapovať a zverejňovať prepojenia medzi politikmi a politickými nominantmi na jednej strane a finančnými skupinami a sponzormi na strane druhej. Tieto výsledky budú verejne dostupné pre voličov, aby mali prehľad, komu dajú hlas.

Koľko sa nám podarí darovať, toľko sa bude Tom môcť nerušene venovať kauze Gorile, teda naďalej pátrať, analyzovať prípad, jeho vyšetrovanie, či iné okolnosti s prípadom spojené, zúčastňovať sa na verejných diskusiách, mediálnych reláciách, poskytovať konzultácie novinárom a pozorovateľom situácie.

Tom Nicholson raz do týždňa píše blog, na ktorom exkluzívne informuje o zisteniach, posunoch v kauze, či jej vyšetrovaní.

Scrolltotop-sk