Opäť hľadáme dobrovoľníkov!

26. november 2014

Hľadáme výpomoc na zimu 2014-2015. Zapojte sa do prípravy našich investigatívnych databáz!

Dobrovoľníkov hľadáme na mesiace december 2014 - február 2015, perspektívne dlhšie. Pridajte sa do tímu vyše 50-tich dobrovoľníkov AFP a vytvárajte spolu s nami investigatívnu databázu, ktorá nám pomáha pri kontrole verejných financií.

Prihlášky s telefónnym číslom posielajte do 15. decembra 2014 na adresu lenka@fair-play.sk.

Do prihlášky uveďte pár viet o sebe. Pozor, nepotrebujeme, aby ste posielali životopis ani klasický motivačný list!

Charakter práce:
- dobrovoľnícka práca
- práca za počítačom - získavanie informácií z verejne dostupných zmlúv
- rozsah práce a pracovný čas nie je pevne stanovený, pracovať môžete podľa vašich individuálnych možností
- prácu budete vykonávať cez internet z domu
- presnú náplň práce vysvetlíme dobrovoľníkom na úvodnom stretnutí v Bratislave
- práca je vhodná pre študentov, ktorí by radi absolvovali stáž popri štúdiu, ale je vhodná aj pre pracujúcich či dôchodcov

Čo potrebujeme:
- hľadáme ľudí, ktorí vedia pracovať s počítačom a internetom na používateľskej úrovni
- sú trpezliví a precízni
- zdieľajú hodnoty Aliancie Fair-play a chcú nám pomôcť v našej práci
- vlastný počítač a pripojenie na internet je nevyhnutné

Ponúkame:
- účasť na zaujímavom projekte s možnosťou pozitívneho dopadu na spoločenské dianie na Slovensku
- možnosť oboznámiť sa s prácou v mimovládnom prostredí
- možnosť spoznať tím a prácu Aliancie Fair-play

Scrolltotop-sk