Nulová zodpovednosť za eHealth

29. november 2018

Ani trestno- ani pracovnoprávna zodpovednosť. Manažérske zlyhania pri elektronizácii zdravotníctva zostávajú nepotrestané.

Prečítajte si viac v našom novom blogu.

Scrolltotop-sk