Novela infozákona zlepší súčasný stav - k ideálu má ale ďaleko

9. február 2015

Dnes sme uzatvorili vyše 2-ročné diskusie a rokovania o novele infozákona na Ministerstve spravodlivosti. Spolu s VIA IURIS a Transparency International sme obhajovali to, čo pokladáme za verejný a občiansky záujem.

Rozsiahla novela má k ideálu hodne ďaleko, ale zlepší súčasný právny stav. Predovšetkým však má dobrú šancu v nezmenenej podobe prejsť parlamentom. Návrh odsúhlasili aj najvyšší predstavitelia ZMOSu a minister spravodlivosti poskytol politickú záruku ohľadom možných zásahov do novely počas schvaľovania v parlamente.

Sme veľmi radi, že stovky hodín našej práce majú šancu priniesť zmysluplný výsledok.

Kvôli štábnej kultúre budeme o podrobnostiach informovať, až keď ministerstvo novelu predstaví oficiálne - zrejme v priebehu 2-3 týždňov.

Scrolltotop-sk