Hľadáme dobrovoľníkov!

24. august 2014

Potrebujeme výpomoc v priebehu jesene 2014. Pomôžte nám s prípravou našich investigatívnych databáz.

Dobrovoľníkov hľadáme na mesiace september - december, perspektívne dlhšie. Zapojíme vás do dopĺňania našej protikorupčnej databázy, ktorá nám pomáha pri kontrole verejných financií.

Prihlášky s telefónnym číslom posielajte do 28. septembra 2014 na adresu eva.vitekova@fair-play.sk.

Do prihlášky uveďte pár viet o sebe. Pozor, nepotrebujeme, aby ste posielali životopis ani klasický motivačný list!

Charakter práce:
 • dobrovoľnícka práca
 • práca za počítačom - získavanie informácií z verejne dostupných zmlúv
 • rozsah práce a pracovný čas nie je pevne stanovený, pracovať môžete podľa vašich individuálnych možností
 • prácu budete vykonávať cez internet z domu
 • presnú náplň práce vysvetlíme dobrovoľníkom na úvodnom stretnutí v Bratislave
 • práca je vhodná pre študentov, ktorí by radi absolvovali stáž popri štúdiu, ale je vhodná aj pre pracujúcich či dôchodcov
Čo potrebujeme:
 • hľadáme ľudí, ktorí vedia samostatne pracovať s počítačom a internetom na používateľskej úrovni
 • sú trpezliví a precízni
 • zdieľajú hodnoty Aliancie Fair-play a chcú nám pomôcť v našej práci
 • vlastný počítač a pripojenie na internet je nevyhnutné
Ponúkame:
 • účasť na zaujímavom projekte s možnosťou pozitívneho dopadu na spoločenské dianie na Slovensku
 • možnosť oboznámiť sa s prácou v mimovládnom prostredí
 • možnosť spoznať tím a prácu Aliancie Fair-play

Scrolltotop-sk