Finančné dozvuky volieb. Niektoré politické strany dostanú od ministerstva financií pokutu

4. november 2002

Viaceré politické strany si doteraz nesplnili zákonnú povinnosť informovať Ministerstvo financií SR (MF SR) a Národnú radu SR o výdavkoch za svoju propagáciu pred voľbami.

Z celkom 26 subjektov, na ktoré sa vzťahovala povinnosť do 30 dní predložiť správu, ju do NR SR odovzdalo len sedem. Z parlamentných strán len Smer a SMK, z ostatných HZD, SDĽ, SDA, SNS a Ľavicový blok (ĽB). Voči MF SR si doteraz informačnú povinnosť splnilo 21 strán, z nich SDKÚ, Béčko-Revolučná robotnícka strana a ĽB odovzdali správu po termíne. Previnilcom ministerstvo zo zákona uloží pokutu v pevne stanovenej výške 200-tisíc korún. 

Čo vraví zákon 

Politické strany môžu na svoju propagáciu v rámci volebnej kampane vynaložiť celkom 12 miliónov korún. V správe sú povinné informovať aj o výdavkoch, ktoré za ňu uhradili alebo uhradia tretie osoby. V prípade, že reklama, či iná propagácia bola zverejnená bezplatne alebo za zníženú cenu, započítava sa do výdavkov obvyklá cena. Oznamovacia povinnosť platí aj pre vydavateľov periodickej tlače, prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania a prevádzkovateľov reklám, ktorí musia ministerstvo financií informovať o výške prostriedkov, ktoré strany vynaložili na svoju propagáciu, ktorú oni zverejnili. Obdobná povinnosť sa vzťahuje aj na právnické a fyzické osoby. Tie musia uviesť čiastku zodpovedajúce bežnej cene reklamy, ktorú zverejnili v prospech politických strán. 

Aká je realita 

Napriek stanovenému limitu viaceré strany vynaložili na svoju propagáciu pred voľbami podstatne väčšie čiastky. Dvanásťmiliónové obmedzenie sa totiž týka len výdavkov na inzerciu v periodickej tlači, sponzoring, reklamu a televízne spoty. Na mítingy, vydávanie vlastných novín a ostatné aktivity môžu strany minúť neobmedzené množstvo peňazí. Problémom je tiež nejednoznačnosť niektorých ustanovení zákona. Odborníci sa, napríklad, nevedia zhodnúť na tom, čo všetko zahŕňa pojem "vonkajšia reklama". Podľa Zuzany Wienk z Aliancie na podporu fair play, ktorá kampaň strán monitorovala, tam niektorí zahŕňajú len cenu reklamného priestoru, iní aj náklady na výrobu reklamy (návrh, tlač...). 

Sankcie 

Stranám za porušenie zákona hrozia sankcie. Ak prekročia 12-miliónovýlimit o viac, ako 5%, skráti sa ich príspevok za hlasy získané vo voľbách o dvojnásobok prekročenia limitu. Ak strana nárok na príspevok nezískala, dostane pokutu. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti dostane strana pokutu, ktorej udelenie sa môže opakovať až do odovzdania správy. Ak ministerstvo financií zistí v správe o výdavkoch na propagáciu chýbajúce, či nepravdivé údaje, uloží strane pokutu pol milióna korún. Miliónová pokuta za porušenie zákona hrozí v tomto prípade právnickým a fyzickým osobám.

Aké výdavky priznali parlamentné politické strany: 

HZDS - 9,1 mil. Sk
SDKÚ - približne 10,5 mil. Sk
Smer - 10 582 617 Sk SMK - suma presiahla 11 mil. Sk
KDH - 5,8 mil. Sk *
ANO - 12,9 mil. Sk
KSS - 648 612,10 Sk 

* KDH priznalo výdavky v čase kampane vo výške 10,3 mil. Sk. Táto suma však obsahuje výdavky, ktoré pod zákon o obmedzení výdavkov nespadajú. 

Poznámka: Údaje pochádzajú zo straníckych centrál politických strán. Informačnú povinnosť si voči MF SR doteraz splnilo 21 politických strán: ANO, Béčko-Revolučná robot. strana, DS, HZD, HZDS-ĽS, KSS, KDH, ĽB, OKS, Pol. hnutie Rómov na Slovensku - ROMA, Pravá SNS, Smer, SDA, SDKÚ, Slovenská národná jednota, SNS, SDĽ, SMK, Strana za dem. práva občanov, Strana zelených na Slovensku, ZRS.

04.11.2002; Hospodárske noviny; s.01; Marek Tettinger

Scrolltotop-sk