Edunet: ak analýzu urobil ÚVO, prečo chýbala ministerstvu?

25. júl 2017

Súťaž na Edunet je vraj v poriadku, tvrdí Ministerstvo školstva. Mala to preukázať kontrola Úradu pre verejné obstarávanie. Tá však podľa ÚVO stále beží.

Skončená bude až vtedy, keď sa rezort školstva vyjadrí k protokolu kontrolórov. Kým tak neurobí, protokol nie je finálny a tak ani verejný. Dnes teda nie je možne overiť, či ministerstvo zistenia ÚVO interpretuje korektne.

Tvrdí totiž, že kontrolóri potvrdili výhodnosť centrálneho nákupu internetu pre školy. Budeme sledovať, z akého porovnania vychádzali. Samo ministerstvo totiž v minulosti priznalo, že takáto analýza mu chýba

Ak ju ÚVO skutočne spravilo, podľa nás to znamená, že je pre posúdenie plusov a mínusov projektu dôležitá. A že ju ministerstvo malo mať urobenú pred tým, než sa rozhodlo minúť 80 miliónov eur.

Prečítajte si viac v našej tlačovej správe:

Tento materiál vznikol aj vďaka podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Edunetu sa spolu so Slovensko.Digital systematicky venujeme už od jari 2016. Pripomeňte si aj našu februárovú, marcovú, septembrovú (2016) a marcovú (2017) kritiku projektu.

Scrolltotop-sk