Daňové riaditeľstvo odignorovalo zistenia Aliancie Fair-play

19. august 2011

Daňové riaditeľstvo žiaľ v reakcii na naše zistenia neposkytlo žiadne argumenty, ani vecné a faktami podložené vysvetlenia, ktoré by nám umožnili naše závery zmeniť. Musíme preto trvať na tom, že súťaže na nájom pre budovy daňových úradov v Košiciach neboli súťažami a jednoznačne zvýhodňovali firmu Nitra Invest.

Postup predchádzajúcich vedení daňových úradov, vrátane vedenia úradu za predchádzajúcej vlády, boli vysoko netransparentné a neviedli k výhodnému výberu budov pre daňových poplatníkov. Daňové riaditeľstvo sa nahromadenými závažnými chybami predchádzajúcich vedení (pánov Šulaja a Mikulčíka) dostalo do veľmi zlej situácie, ktorú bolo ťažké férovo a otvorene vyriešiť. Napriek tomu podľa nášho názoru existovalo riešenie, ktoré by pomohlo obnoviť dôveryhodnosť Daňového riaditeľstva - vypísať novú súťaž so splniteľnými kritériami pre všetkých možných záujemcov a dobrými, jasnými pravidlami, ktoré nezvýhodňujú jedného alebo dvoch uchádzačov. Daňové riaditeľstvo si podľa nás vybralo najhoršie možné rozhodnutie.

Dúfali sme, že výzva riaditeľstva na zapojenie mimovládnych organizácií do hodnotenia ešte pred podpisom zmluvy a vypísanie súťaže, sú predzvesťou novej politickej kultúry. Žiaľ, mýlili sme sa. Z kvality a obsahu reakcie riaditeľstva na našu podrobnú správu vyplýva, že zistenia úplne ignorovalo. To považujeme za veľké sklamanie. Naša organizácia venovala vypracovaniu stanoviska značné odborné a ľudské kapacity a pristúpila k nemu so všetkou vážnosťou. Toto rozhodnutie daňového riaditeľstva urobilo z výzvy pre mimovládky prázdne gesto a nezmyselné úsilie.

Reakcia DR SR na stanovisko Aliancie Fair-play k procesu hľadania prenájmu kancelárskych priestorov v Košiciach (od str. 7)

Scrolltotop-sk