Ďalšie kolo voľby šéfa Úradu pre verejné obstarávanie

25. august 2017

Pri prvom kole voľby sme upozorňovali na dôležitosť nastavenia kritérií pre výber a vypočutie uchádzačov na post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Po zverejnení podrobností o vypočutí nových kandidátov ostávame sklamaní.

Včera Úrad vlády Slovenskej republiky oznámil, že verejné vypočutie deviatich kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa uskutoční v stredu 30. augusta.

V uplynulých dvoch mesiacoch sme Úrad vlády upozorňovali na to, že pri väčšom počte kandidátov treba posilniť existujúci proces výberu o odborné posúdenie kandidátov a posunúť verejné vypočutie tak, aby sa verejnosť mohla naň zodpovedne pripraviť. V týchto intenciách sme Úradu vlády predstavili niekoľko návrhov na zvýšenie transparentnosti, odbornosti a dôveryhodnosti výberu predsedu ÚVO v druhom kole. 

Nazdávame sa, že ich zapracovanie by napomohlo zvoleniu takej osobnosti spomedzi kandidátov, ktorá bude mať nielen dôveru politických reprezentantov, ale aj odbornej verejnosti a o jeho morálnych a profesionálnych kvalitách nebudú pochybnosti.

Naše návrhy na výrazné skvalitnenie výberového procesu však neboli zo strany vlády prijaté. Platí to aj o návrhu, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo spôsobom a v čase, ktorý umožní dobre spoznať kandidátov po každej stránke.

Nazdávame sa, že urobiť verejné vypočutie pri takom vysokom počte uchádzačov iba necelé dva týždne po zverejnení materiálov o kandidátoch a na konci dovolenkového obdobia, je neprimerané významu funkcie predsedu ÚVO a limituje možnosti vybrať najlepšieho z najlepších. Preto i vzhľadom k vysokému počtu kandidátov, ktorých kvality nie je možné objektívne preveriť za jediný deň na jednom verejnom vypočutí, sme sa rozhodli vypočutia nezúčastniť.

Toto stanovisko spoločne vydali: Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair-play, Slovensko.Digital, Inštitút SGI, VIA IURIS a Nadácia Pontis

Scrolltotop-sk