Aliancia Fair-play vyzýva vládu na odstúpenie od zmluvy s Microsoftom

4. december 2012

Pokladáme za nezodpovedné, ak sa peniaze vynakladajú na riešenia, ktoré sa v praxi nevyužívajú.

Na zasadnutí vlády 6. 12. 2012 najvyšší predstavitelia štátu prijmú informáciu o tom, ako sa plní multilicenčná zmluva Microsoft Enterprise Agreement, ktorá do roku 2014 bude znamenať pre štátny rozpočet záťaž spolu okolo 50 miliónov eur.

Začiatkom roka sme za závažnú výhradu považovali, že zmluva bola predĺžená bez toho, aby štát mal jasný prehľad o tom, ako produkty firmy Microsoft doteraz využíval. Po podpise zmluvy bola verejnosť ubezpečovaná, že v priebehu roka štát prevedie dôkladnú analýzu využívania jednotlivých operačných systémov a jednotlivých aplikácii.

Fakt, že najnovšie (už zakúpené) licencie na operačné systémy a programy Office sa v mnohých úradoch využívajú len na časti počítačov, pokladáme za alarmujúci. Štát totiž vynakladá obrovské prostriedky, aby nakúpil najnovšie licencie na programy, ktoré sa na obrovské množstvo počítačov nedajú ani len nainštalovať. Štát navyše kupuje balíky programov, ktoré obsahujú úradníkmi zriedkavo využívané aplikácie.

Sme presvedčení o tom, že zabezpečiť potrebné softvérové zabezpečenie od firmy Microsoft dokáže štát výrazne lacnejšie iným typom zmluvy – takým, ktorý umožní pružne reagovať na skutočné potreby úradov a nebude nútiť vo veľkom nakupovať licencie na programy, ktoré využíva len malá časť štátnej správy.

K vyhodnoteniu tohto stavu je nevyhnutná analýza využívania produktov firmy Microsoft na úrovni jednotlivých aplikácii. Žiadna takáto analýza nebola zverejnená, aj keď sa materiál daný do vlády na takú analýzu nepriamo odvoláva.

Vláda okrem úlohy uvážlivo šetriť prijala aj záväzok transparentne spravovať verejné financie. Nákup IT licencií je oblasť, o ktorej sme presvedčení, že dokáže priniesť nezanedbateľné úspory už v najbližších rokoch. Neschopnosť zverejniť analýzu súčasného stavu vzbudzuje pochybnosti, či nejde o vedomé zakrývanie plytvania, na ktorom benefitujú isté subjekty.

Preto vyzývame vládu, aby buď zabezpečila zverejnenie podrobnej analýzy využívani produktov firmy Microsoft na úrovni aplikácií, alebo rozhodla o odstúpení od multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement.

K téme si môžete prečítať aj stanovisko Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

Scrolltotop-sk