Ako nevyšetrovať zločin - I.

10. november 2021

Aliancia Fair-play spustila publikovanie minisérie blogpostov venujúcich sa zle nastavenému systému trestného konania.

V prvom rozoberá postup, ktorým sa polícia riadi v dobe medzi prijatím trestného oznámenia a rozhodnutím vyšetrovateľa, či v danej veci začne trestné stíhanie alebo nie.
Hoci zákon stanovuje, že táto fáza strestného konania má trvať maximálne 30 dní, skúsenosť Aliancie Fair-play je, že v prídade jej oznámení vyšetrovateľ nikdy nerozhodol v tejto lehote. Naopak, rozhodovanie priemerne vyšetrovateľom trvalo 208 dní. Vo viacerých prípadoch im to trvalo dokonca viac ako rok.
Keďže pred začatím trestného stíhania vyšetrovateľ nemôže zaisťovať dôkazy (napr. vypočúvať svedkov), tak ide vlastne o dobu, keď polícia nevyšetruje - teda v podstate ide o prieťahy.
Napriek tomu, aj v prípadoch, keď vyšetrovateľ takto "ťahá čas" koná v súlade so zákonom.

Prečítajte si viac na blogu Aliancie Fair-play.

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk