Piktogram_heart
2 percentá

Už roky robíme v Aliancii Fair-play všetko preto, aby Slovensko nebolo len korisťou pre mocné klany. Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Posuňte ich nám, aby sme zachránili viac než 2 percentá. Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už 13 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly! Často stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Potrebujeme vašu pomoc. Veľmi nám preto pomôže, ak sa nájdu ľudia (prípadne firmy), ktorí nás dokážu finančne podporiť. Či už jednorazovo alebo pravidelným darom.

Piktogram_heart
Dobrá krajina
Piktogram_heart
Iné

Údaje k poukázaniu 2 % z dane

IČO: 31810195 (Vo formulároch sa zarovnáva sprava)
Právna forma
: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.

Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

Nižšie nájdete podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov.

Čo sme robili v roku 2017

 • Zistili sme, že v regulovanom zdravotníctve je možné vyhnať tržby firmy z nuly na 47 miliónov len za 3 roky.
 • Biela vrana oslávila desať rokov. Bielymi vranami sa stali ochranár Erik Baláž, psychológ Štefan Straka a bývalí zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí Zuzana HlávkováPavol Szalai.
 • Spolu so Slovensko.Digital sme bojovali za opravu pochybného tendra na 80 miliónový Edunet. Štátu sme ponúkli príklady, ako súťaž nastaviť inak.
 • Hľadali, ale nezistili sme dôvod, pre ktorý by sme výstuže do ciev nemohli nakupovať tak lacno, ako Česi. Dáta sme poskytli štátu.
 • Zistili sme, že dlhy predražujú zdravotnícky materiál aj o 10 percent. Nebyť nich, štát by ušetril milióny.
 • Spolu s partnermi sme pomohli skvalitniť prvé kolo výberu šéfa Úradu pre verejné obstarávanie.
 • Úrad pre verejné obstarávanie potrestal po našom podnete zdravotnícku firmu, ktorá schovávala svojich majiteľov na Cypre. Štát zarobil 10 tisíc eur.
 • Upozornili sme na to, že slovenská polícia vyšetrovala nástenkový tender osem rokov, kým Česi preverili osem tendrov v superkauze Rath za rok a pol.
 • Po našom trestnom oznámení začala polícia vyšetrovať podozrenie zo subvenčného podvodu.
 • Dosiahli sme potrestanie regionálneho periodika "Bystrický kraj", ktorý sa tváril ako župné noviny, no nespĺňal ani zákonom stanovené podmienky.
 • Vyhrali sme spor s Generálnou prokuratúrou, ktorá dlho tajila mená a zaradenie prokurátorov.
 • Pomohli sme pripraviť medzinárodný workshop o verejných registroch schránkových firiem, ktorý spojil priekopníkov otvárania týchto dôležitých informácií vo svete.
 • V pracovnej skupine aj v kampani sme bojovali za lepší infozákon.
 • Ukázali sme, že súdy nezvládli ani po šiestich rokoch potrestať sudkyňu, ktorá nám nedovolene zakázala použiť nahrávku z pojednávania.
 • Spolu s Goetheho inštitútom sme zorganizovali diskusiu o tom, ako môže dátová novinárčina pomôcť demokracii.
 • Aktívnym občanom a komunitám sme pomáhali so zákonmi, podaniami či získavaním informácií.

Vďaka vašim 2 % sme v roku 2017 získali 25 453,91 €.

Použili sme ich na:
Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, projektu Biela vrana a technologických projektov 7 888,00 €
Projekt Datanest – Podpora šírenia informácií cez technologické projekty 8 155,25 €
Technicko-organizačné zabezpečenie projektu na ochranu ľudských práv 10 417,53 €
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu 5 820,00 €
Expertné práce na investigatíve a watchdogu 17 069,42 €
49 350,20 €*

* výslednú sumu tvorí časť 2 % prijatých v roku 2015 (10 863,10 €) a 2016 (38 487,10 €). Podrobné informácie nájdete tu.

Fyzická osoba: zamestnanec

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2018. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

 2. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnická osoba

POZOR: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane nám môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

   POZOR:

  1. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

  2. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

 2. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Scrolltotop-sk