Stanovisko Aliancie Fair-play k zákazu kampane pri prezidenských voľbách

13. január 2009

Zákaz konania kampane mimo 15-dňového obdobia pred voľbami vytvorí nedôstojné legislatívne prostredie a navyše spôsobí praktické problémy.

Zákaz konania kampane mimo 15-dňového obdobia pred voľbami je pre registrovaných prezidentských kandidátov podľa Aliancie Fair-play nielen v rozpore s otvorenou modernou demokraciou a nabáda k povrchnej, expresnej kampani, ale je aj v rozpore s Ústavou SR, ktorá garantuje právo šíriť informácie. Kandidátom vytvorí nedôstojné legislatívne prostredie a navyše spôsobí praktické problémy. Okamžité stiahnutie bilboardov, plagátov a už objednanej inzercie totiž nie je možné. Kandidáti môžu iba okamžite po doručení prijatia kandidatúry požiadať reklamné spoločnosti, aby ich propagáciu v čo najskoršom možnom čase stiahli. Absolútne nevyhovujúce znenie zákona navyše nezabráni zámeru zákonodarcu limitovať kampaň aj výdavky s ňou spojené. Až kým sa budúci kandidáti nestanú oficiálnymi kandidátmi potvrdenými predsedom parlamentu, nevzťahuje sa na nich žiadne zákonné obmedzenie.

Na tento problém sme upozorňovali už v prvej polovici decembra 2008 formou tlačového vyhlásenia a listu predsedovi Národnej rady SR. Žiadali sme ho tiež o krátku novelizáciu zákona, ktorá by zákaz kampane mimo obdobia 15 pred voľbami zrušila.

Dôležité zákony:

  • Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
  • Čl. 101 ods. 3 Ústavy SR.

Dôležité termíny prezidentských volieb:

 Bratislava, 13. január 2009

Scrolltotop-sk