Active Citizens Fund spolufinancuje náš projekt

1. jún 2019

Získanie podpory strategického grantu v rámci Active Citizens  Fund nám umožní analyzovať, čo bráni polícii a prokuratúre vyštrovať rýchlejšie a kvalitnejšie.
Na tomto mieste tiež budeme sumarizovať dosiahnutý postup projektu.

Podporu sme získali v rámci témy Obhajoba verejných záujmov. Samotný projekt s trošku krkolomným názvom „Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní“ má dve fázy, ktoré sa však budú časovo prelínať.

Prvá fáza spočíva v analyzovaní verejne prístupných dát, na základe ktorej vyselektujeme prípady, kde sú silné indície o páchaní trestnej činnosti. Následne sa budeme snažiť tieto indície podložiť aj inými podkladmi získanými investigatívnou činnosťou. Ak na základe tohto získame dôvodné podozrenie o páchaní trestnej činnosti, podáme trestné oznámenie.

Druhá fáza projektu spočíva v sledovaní toho, ako a ako rýchlo bude postupovať trestné stíhanie. Oznamovateľov trestného činu, totiž polícia a prokuratúra informuje o kľúčových rozhodnutiach ohľadom ich trestných oznámení a aj popisuje na základe čoho ich urobila. To prináša informácie o samotnom postupe polície a prokuratúry. Zároveň sťažnosti, ktoré ako oznamovatelia môžeme predkladať, nám umožňujú pokúsiť sa zabrániť tomu, aby podanie nebolo odložené, či trestné stíhanie neviedlo „do stratena“. Veríme, že získané informácie nám umožnia analyzovať situáciu a popísať, kde to viazne.

Cieľom projektu je odhaliť niektoré slabé miesta prostupov v trestnom stíhaní, a vypracovať návrhy, aby trestné stíhania skutočne začali a prebiehali rýchlejšie a efektívnejšie. Teda, nech sa spravodlivosti dočkáme a nech na ňu nečakáme dlhšie než je skutočne nevyhnutné.
Súčasťou projektu je aj menšia monitoringová štúdia ohľadom dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v inštitúciách verejnej správy.

V projekte naviažeme aj na aktivity, ktoré sme v Aliancii Fair-play robili pred jeho spustením. Okrem rokmi získaného know-how, databáz a robených predbežných analýz, v rámci druhej fázy projekty využijeme aj informácie od polície a prokuratúry, ktoré nám poskytnú ohľadom ich postupu v prípadoch, na ktoré sme ich upozornili dávnejšie.

Na tomto mieste budeme postupne zhromažďovať informácie o významnejších výstupoch, či postupe, ktoré sa podarili v rámci projektu.

Active Citizens Fund@4x

„Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Scrolltotop-sk